Teorija

Uzdevumi

1. Родительный принадлежности

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Лексика "Явления природы"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Лексика "Явления природы"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Лексика, прилагательные

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Лексика. Антонимы

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Лексика. Глаголы

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Фразеологизмы 1

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Фразеологизмы 2

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Фразеологизмы

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Фразеологизмы

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Явления природы

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Явления природы

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Metodiskie materiāli