Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Фразеологизмы 1 2p.
2. Фразеологизмы 2 2p.
3. Фразеологизмы 2p.
4. Фразеологизмы 2p.