Фразеологизмы:
  
90 teorija.png
  
Ветер свистит в карманах (Совсем нет денег) — Kabatās svilpo vējš (nemaz nav naudas)
Бросать слова на ветер (Говорить впустую) — Kaisīt vārdus vējā (runāt pa tukšo)
Бросать деньги на ветер (Тратить безрассудно) — Izkaisīt naudu vējā (bezjēdzīgi tērēties)
Ветер в голове (Несерьёзный) — Vējš galvā (nenopietns cilvēks)
Каким ветром занесло? (Непонятно, как кто-либо появился где-либо) — Kāds vējš tevi šurp atpūtis? (kāds pēkšņi kaut kur parādās)
Метать громы и молнии (Сердиться, угрожать, ругать) — Šķilt ugunis (dusmoties, draudēt, rāt)
Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет (Неизвестно будет или нет) — Vai nu lietus, vai sniegs, būs vai nebūs (nav skaidrs vai kaut kas būs, vai nebūs)
Бабье лето (Тёплые дни ранней осени) — Atvasara (siltas dienas rudenī)
Делать погоду (Иметь решающее значение в каком-либо деле) — Veidot laika apstākļus (būt nozīmīgam kādā lietā)