Куда путешествовать? Куда путешествовали?
Darbības vārdi  путешествовать - путешествовал, путешествовала, путешествовали,
( ехать(-л/-ла/-ли), плыть, идти, лететь и т. д.)  lietojami konstrukcijā «Путешествов-ать(-л/-ла/-ли) куда?»
Šajā konstrukcijā lietvārdu lieto akuzatīvā (skat. tabulu zemāk) un ar prievārdiem В un НА.
Ja konstrukcijā ir runa par noteiktu vietu (pilsētu, ciematu, valsts, ēku) lietojams prievārds В.
Piemērs:
лететь (летал...) в Москву, в Лондон, в Ригу.
Ехать (ездила...) в город, в деревню, в посёлок.
Плыть (плавали...) в Америку, в Европу, в Россию.
Svarīgi!
Izņēmums: «Идти домой».
Ja ir runa par pasākumu, lietojams prievārds НА.
Piemērs:
ехать на экскурсию, на концерт, на лекцию.
Идти на выставку, на занятия, на урок.
Svarīgi!
Izņēmums: «Идти в поход».
Akuzatīvs:
Sieviešu dz. Vīriešu dz. Nekatra dz. Daudzskaitļa forma
-У, -Ю (в Москву)  - (в город) -О, -Е ( в поле) -И, -А, -Я (в деревни, города, леса и поля)
 Īpaša forma - «Идти в гости»(iet ciemos)
Svarīgi!
Izņēmums: «Идти в гости».
 
Сравни:
Konstrukcijā  Kur atrasties? (piem.: Būt ekskursijā, būt pilsētā) pirms lietvārda, kas apzīmē vietu, lieto
prievārdus В (iekšā) vai НА (pasākumā) - (Быть в деревне. Быть на концерте).
Lietvārdam, kas apzīmē vietu, bieži lieto galotni - Е, reti - И, (lietvārdiem , kuriem nominatīvā galotne -ИЯ) - 
(в деревне, на концерте, на лекции - лекция).

Piemērs:
я ездил НА экскурсиЮ НА поездЕ В город МосквУ.
Я был НА экскурсИИ в городЕ МосквЕ. Я ездил туда НА поездЕ.