Формы глаголов прошедшего времени
Идти (Ходить) и Ехать (Ездить)
Krievu valodā darbības vārdi, kuri apzīmē pārvietošanās veidu sauc par глаголы движения. Katram no tiem ir divas formas:
1. Darbības vārda forma, kura apzīmē vienreizēju kustību vienā virzienā (идти, плыть, ехать).
2. Darbības vārda forma, kura apzīmē daudzkārtēju kustību dažādos virzienos (ходить, плавать, ездить).
Darbības vārdi konjugējami.
Глаголы движения maināmi personā, skaitlī, apzīmējot reālu darbību pagātnē, tagadnē un nākotnē, lietojami īstenības izteiksmes laiki.
ИдтиПрошедшее время
Я             иду            Мы  идём
Ты          идёшь        Вы   идёте
Он/она идёт          Они идут
Я   шёл/шла          Мы шли
Ты шёл/шла          Вы шли
Он/она шёл/шла  Они шли
Ходить
Прошедшее время
Я хожу                   Мы   ходим
Ты ходишь              Вы   ходите
Он/она ходит       Они  ходят
Я ходил/ходила          Мы ходили
Ты ходил/ходила         Вы ходили
Он/она ходил/ходила Они ходили
ЕхатьПрошедшее время
Я еду                    Мы едем
Ты едешь             Вы едете
Он/она едет        Они едут
Я           ехал/ехала   Мы ехали
Ты         ехал/ехала   Вы ехали
Он/она ехал/ехала   Они ехали
ЕздитьПрошедшее время
Я езжу                      Мы ездим
Ты ездишь               Вы ездите
Он/она ездит          Они ездят
Я ездил                         Мы ездили
Ты ездил/ездила         Вы ездили
Он/она ездил/ездила  Они ездили