Lietvārdu lokatīvs
Atbildot uz jautājumu «где?», lieto vietas apstākļa vārdu (Где мама? - Она дома) vai lietvārdu ar prievārdiem в vai на.
Книга на столе.
Книга в столе.
  
Nominatīvs что? Lokatīvs где? Galotne
стол
словарь
музей
школа
семья
поле
окно
на столе
в словаре
в музее
в школе
в семье
в поле
на окне
площадь
санаторий
аудитория
здание
на площади
в санатории
в аудитории
в здании
 
Svarīgi!
1. Neliels skaits vīriešu dzimtes lietvārdu saistījumā ar prievārdiem в vai на iegūst galotni -у: в шкафу, на полу, в углу, в саду, на мосту.
2. Lietvārdi кино, пальто, метро, кафе, кофе nemainās skaitlī un locījumā.