Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Безударная или ударная гласная (Neuzsvērtais un uzsvērtais patskanis) 2p.
2. Проверь безударную гласную (Neuzsvērtais patskanis - pārbaudi) 2p.
3. Исправь ошибку в правописании безударной гласной (Neuzsvērtais patskanis - izlabo kļūdu) 2p.
4. Примени правило правописания безударной гласной (Neuzsvērtais patskanis - pielieto līkumu) 2p.