Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Nominatīvs, ģenitīvs (Именительный, родительный) (1) 3p.
2. Nominatīvs, ģenitīvs (Именительный, родительный) (2) 2p.
3. Ģenitīvs (Родительный) 2p.
4. Nolieguma ģenitīvs (Родительный отрицания) 2p.