Krievu valodā lietvārdiem var būt trīs dzimtes - vīriešu dzimte (мужской род), sieviešu dzimte (женский род) un nekatra dzimte (средний род). Neliela vārdu grupa ir kopdzimtes lietvārdi (существительные общего рода).
Мужской род
ОН
Женский род
ОНА
Средний род
ОНО
стол
трамвай
день
словарь
учитель
кружок
сосед
урок
 
доска
учительница
работа
ручка
экскурсия
тетрадь
радость
мама
 
письмо
окно
море
предложение
время
имя
пальто
облако

 

No lietvārda formas (skaitlis un dzimte) ir atkarīga vietniekvārda forma.

Vietniekvārda мой, твой, ваш formas nominatīvā:

Vīr. dz.

Siev. dz

Nekatrā dz.

Dsk. forma

мой 

твой  

ваш 

моя

твоя

ваша

моё

твоё

ваше

мои

твои

ваши

 
Piemērs:
Моё занятие
(Vārds занятие - nekatrā dzimtē, tāpēc vietniekvārda forma ir моё)
Lietvārdi, kas apzīmē vīriešu dzimtes personas, lai arī beidzas ar galotni  vai , ir vīriešu dzimtes lietvārdi: дедушка, папа, дядя.
Lietvārdi, kas beidzas ar galotni -мя, ir nekatras dzimtes: время, имя.
Piemērs:
Кофе – мужской род
 
Lietvārdiem ar "Ь" galotni noteikt dzimti nevar, tāpēc iegaumē tos.
  
Skaties tabulā:
  
Lietvārdi beidzas ar ... Существительные мужского рода
cieto līdzskani (nulles galotne)
стол (galds), гриб (sēne), телевизор (televizors), дом (māja), человек (cilvēks)
 
урожай (raža), край (reģions), май (maijs), каравай (klaips), рай (paradīze), строй (sistēma)
šņāceni (, , , )
душ (duša), плащ (lietusmētelis), ключ (atslēga), плач (raudāšana), гараж (garāža)
день (diena), зверь (zvērs), корень (sakne), автомобиль (auto), рояль (klavieres), календарь (kalendārs), строитель (celtnieks), корабль (kuģis), спектакль (izrāde), дождь (lietus), путь (ceļš), январь (janvāris), февраль (februāris), апрель (aprīlis), июнь (jūnijs), июль (jūlijs), сентябрь (septembris), октябрь (oktobris), ноябрь (novembris), декабрь (decembris).
, .папа (tētis), дядя (onkulis), Ваня, юноша (jauneklis), Вася
 
Lietvārdi beidzas ar ... Существительные женского рода
šņāceni + ь (-жь, -шь, -чь, -щь)
дочь (meita), ночь (nakts), рожь (rudzi), печь (krāsns), мышь (pele), помощь (palīdzība), молодёжь (jaunatne)
дверь (durvis), соль (sāls), боль (sāpes), роль (loma), жизнь (dzīve), радость (prieks), часть (daļa), обувь (apavi), дверь (durvis), цель (mērķis), мысль (doma), площадь (laukums), тетрадь (burtnīca), память (atmiņa), осень (rudens), ночь (nakts), любовь (mīlestība), кровь (asinis).
, .
книга (grāmata), земля (zeme), мама (māte), рука (roka), Яна, Анна
 
Lietvārdi beidzas ar ... Существительные среднего рода
, , окно (logs), солнце (saule), море (jūra), село (ciemats)
-мя (10 слов)бремя (slogs), время (laiks), вымя (tesmenis), знамя (karogs), имя (vārds), пламя (liesma), племя (cilts), семя (sēkla), стремя (kāpslis), темя (pakausis)
(1 слово)дитя (bērns)
 
Svarīgi!
Krievu valodā profesiju un amatu nosaukumus pieņemts lietot vīriešu dzimtē, tos attiecinot arī uz sieviešu kārtas pārstāvēm. Tomēr vairākiem profesiju nosaukumiem tiek darināta arī sieviešu dzimte, izmantojot piedēkļus -k-, -ниц-, -чиц-, -шиц-.
Piemērs:
артист - артистка, учитель - учительница, переводчик - переводчица, продавец - продавщица, воспитатель - воспитательница