Krievu valodā jautājumu Кто это? uzdod par dzīvu būtni, bet jautājumu Что это? - par nedzīvu.
Piemērs:
Кто? - мама, ученик, ученица, учитель, учительница, сосед, соседка, подруга, друг, родители
Что? - окно, дом, музей, школа, семья, море, портфель, ручка, платье, класс