Teorija

Транспорт и путешествия
Darbības vārds Путешествовать (ехать, плыть, идти, лететь, и т.д.) lietojams konstrukcijā Путешествовать куда?
Šajā konstrukcijā lietvārdu lieto akuzatīvā (skat. tabulu zemāk) un ar prievārdiem В un НА.
 
Ja konstrukcijā ir runa par noteiktu vietu (pilsētu, ciematu, valsts, ēku) lietojams prievārds В.
Лететь в Москву, в Лондон, в Ригу.
Ехать в город, в деревню, в посёлок.
Плыть в Америку, в Европу, в Россию
.
Izņēmums: Идти домой.
Ja ir runa par pasākumu, lietojams prievārds НА. Ехать на экскурсию, на концерт, на лекцию.
Идти на выставку, на занятия, на урок.
Izņēmums: Идти в поход.

 
Akuzatīvs:
 
Sieviešu dz.  Vīriešu dz.  Nekatra dz.  Daudzskaitļa forma
-У, -Ю (в Москву) - (в город)  -О, -Е (в поле-И, -А,-Я (в деревни, города, леса и поля)
Īpaša forma - Идти в гости (iet ciemos)
 
Konstrukcijā Kur atrasties? (piem.: Būt ekskursijā, būt pilsētā) pirms lietvārda, kas apzīmē vietu, lieto prievārdus В (iekšā) vai НА (pasākumā) - (Быть в деревне. Быть на концерте).
Lietvārdam, kas apzīmē vietu, bieži lieto galotni -Е, reti -И, (lietvārdiem, kuriem nominatīvā galotne -ИЯ) - (в деревне, на концерте, на лекции - лекция)
Piemērs:
Я ездил НА экскурсиЮ НА поездЕ В город МосквУ.
Я был НА экскурсИИ В городЕ МосквЕ. Я ездил туда НА поездЕ.