Транспорт и путешествия
  
Darbības vārdi ехать, плыть, идти, лететь, и т.д. lietojami konstrukcijā ехать, плыть, идти, лететь, и т.д куда?
Šajā konstrukcijā lietvārdu lieto akuzatīvā (skat. tabulu zemāk) ar prievārdiem В un НА.
 
Ja konstrukcijā ir runa par noteiktu vietu (pilsētu, ciematu, valsti, ēku) lietojams prievārds В.
Piemērs:
Лететь в Москву, в Лондон, в Ригу.
Ехать в город, в деревню, в посёлок.
Плыть в Америку, в Европу, в Россию.
Svarīgi!
Izņēmums: Идти домой.
Ja ir runa par pasākumu, lietojams prievārds НА.
Piemērs:
Ехать на экскурсию, на концерт, на лекцию.
Идти на выставку, на занятия, на урок.
Svarīgi!
Izņēmums: Идти в поход. 
Lietvārdu galotnes akuzatīvā: 
Sieviešu dz. 
Vīriešu dz. 
Nekatrā dz. 
Daudzskaitļa forma
-У, -Ю (в Москву) - (в город)  -О, -Е (в поле-И, -А,-Я (в деревни, города, леса и поля)
Īpaša forma - Идти в гости (iet ciemos)
 
Konstrukcijā Kur atrasties? (piemēram: Būt ekskursijā, būt pilsētā) pirms lietvārda, kas apzīmē vietu, lieto prievārdus В (iekšā) vai НА (pasākumā) - (Быть в деревне. Быть на концерте).
Lietvārdam, kas apzīmē vietu, bieži lieto galotni -Е, reti -И, (lietvārdiem, kuriem nominatīvā galotne -ИЯ) - (был в деревне, на концерте, на лекции)
  
Piemērs:
Я ездил НА экскурсиЮ НА поездЕ В город МосквУ.
Я был НА экскурсИИ В городЕ МосквЕ. Я ездил туда НА поездЕ.