Транспорт и путешествия
 
Krievu valodā darbības vārdus, kuri apzīmē pārvietošanās veidu sauc "глаголы движения".
 
Katram no tiem ir divas formas:
1. Darbības vārda forma, kura apzīmē vienreizējo kustību vienā virziena (идти, плыть, ехать). 
2.
 Darbības vārda forma, kura apzīmē daudzkārtējo kustību dažādos virzienos (ходить, плавать, ездить).
Svarīgi!
Darbības vārdi ir konjugējami!
Идти
(я иду, ты идёшь, он идёт,
мы идём, вы идёте, они идут)
Ходить.
(я хожу, ты ходишь, он ходит,
мы ходим, вы ходите, они ходят)
Плыть
(я плыву, ты плывёшь, он плывёт,
мы плывём, вы плывёте, они плывут)
Плавать
(я плаваю, ты плаваешь, он плавает,
мы плаваем, вы плаваете, они плавают)
Ехать
(я еду, ты едешь, он едет,
мы едем, вы едете, они едут)
Лететь
(я лечу, ты летишь, он летит,
мы летим, вы летите, они летят)
Ездить
(я езжу, ты ездишь, он ездит,
мы ездим, вы ездите, они ездят)
Летать
(я летаю, ты летаешь, он летает,
мы летаем, вы летаете, они летают
)
Глаголы движения maināmi personā, skaitlī, apzīmējot reālu darbību pagātnē, tagadnē un nākotnē.