Īpašības vārda galotne var būt mīkstā vai cietā, atkarībā kāds līdzskanis ir pirms galotnes (mīksts vai ciets).
Piemērs:
ЗЕЛЁН(н)ЫЙ - cietā galotne,
ЗИМН(н')ИЙ - mīkstā galotne.
Svarīgi!
Pēc Г, К, Х nekad neraksta Ы.
 
Īpašības vārdu galotnes
 
М. р.
Ж. р.
Ср. р.
Множественное
число
И. п.
Кто?
Что?
молодой, красивый, синий
молодая, синяя
молодое, синее
молодые, синие
Р. п.
Кого?
Чего?
молодого, красивого, синего
молодой, синей
молодого, синего
молодых, синих
Д. п.
Кому?
Чему?
молодому, красивому, синему
молодой, синей
молодому, синему
молодым, синим
В. п.
Кого?
Что?
как И. п. или Р. п.
молодую, синюю
как И. п. или Р. п.
молодые, синие
Т. п.
Кем?
Чем?
молодым, красивым, синим
молодой, синей
молодым, синим
молодыми, синими
П. п.
О ком?
О чём?
о молодом,
о красивом,
о синем
 о молодой, 
о синей
о молодом,
о синем
 о молодых,
о синих
 
Названия падежей, вопросы, написание, склонение существительных
Krievu valodā ir seši locījumi (падежи), tiem ir atšķirīgi locījumu jautājumi, jautājot par dzīvām būtnēm un jautājot par dažādiem priekšmetiem, parādībām vai jēdzieniem.
Locījums
Падеж
Вопрос
(Jautājums)
Сокращённая форма
написания падежей
(Saīsinājums)
NominatīvsИменительныйКто? Что?И. п.
ĢenitīvsРодительныйКого? Чего?Р. п.
DatīvsДательныйКому? Чему?Д. п.
AkuzatīvsВинительныйКого? Что?В. п.
InstrumentālisТворительныйКем? Чем?Т. п.
LokatīvsПредложныйО ком? О чём?П. п.
 
Lokāmos lietvārdus dala trīs deklinācijās, ņemot vērā to dzimti un locījumu galotnes vienskaitlī.
 
Deklinācija (склонение)
Galotnes, dzimte
Piemēri
I
, (sieviešu un vīriešu dzimte)
весна, песня, дедушка, дядя
II
nulles galotne (vīriešu dzimte)
, - nekatra dzimte
врач, дом, конь,
озеро, море
III
nulles galotne (sieviešu dzimte)
мать, ночь, тушь, любовь
 
I deklinācija
  
 
Vienskaitlis
 
LocījumsLietvārdsGalotne
И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.
сестра, земля, папа, дядя
сестры, земли, папы, дяди
сестре, земле, папе, дяде
сестру, землю, папу, дядю
сестрой, землёй, папой, дядей
о сестре, о земле, о папе, о дяде
-а,-я
-ы,-и
-у,-ю
-ой,-ей(-ёй)
 
II deklinācija
 
Vienskaitlis
 
LocījumsLietvārdsGalotne
И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.
стол, сын, конь, огонь, окно, море
стола, сына, коня, огня, окна, моря
столу, сыну, коню, огню, окну, морю
стол, сына, коня, огонь, окно, море
столом, сыном, конём, огнём, окном, морем
о столе, о сыне, о коне, об огне, об окне, о море
-, -е, -о
-а,-я
-у,-ю
И. п. vai Р. п.
-ом,-ем(-ём)
  
III deklinācija
 
Vienskaitlis
 
LocījumsLietvārdsGalotne
И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.
ночь, брошь, тетрадь
ночи, броши, тетради
ночи, броши, тетради
ночь, брошь, тетрадь
ночью, брошью, тетрадью
о ночи, о броши, о тетради
-
-
 
Trešās deklinācijas lietvārdus мать, дочь loka īpaši:
LocījumsVienskaitlisDaudzskaitlis
И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.
мать, дочь
матери, дочери
матери, дочери
мать, дочь
матерью, дочерью
о матери, о дочери
матери, дочери
матерей, дочерей
матерям, дочерям
матерей, дочерей
матерями, дочерьми
о матерях, о дочерях