Īpašības vārda galotne var būt mīkstā vai cietā, atkarībā kāds līdzskanis ir pirms galotnes (mīksts vai ciets).
Piemērs:
ЗЕЛЁН(н)ЫЙ - cietā galotne,
ЗИМН(н')ИЙ - mīkstā galotne.
Svarīgi!
Pēc Г, К, Х nekad neraksta Ы.
Īpašības vārdu galotnes
М. p.
Ж. p.
Ср. p.
Мн. ч.
большой, добрый, синий
большая, добрая, синяя
большое, доброе, синее
большие, добрые, синие