Lietvārdu dzimte
Krievu valodā lietvārdu dzimšu atšķirības ir skaidri saskatāmas tikai vienskaitlī. Visi lietvārdi pieder pie kādas no trim dzimtēm: vīriešu dzimtes, sieviešu dzimtes vai nekatrās dzimtes. Dzimtes galvenā pazīme ir tās galotne.
Lietvārdu, kas apzīmē personas vai dzīvniekus, dzimti pamatā nosaka to dzimums. Taču lielākā daļa profesiju un amatu nosaukumu pieder pie kopdzimtes vārdiem un attiecas uz abu dzimumu personām.
Salīdziniet.
Piemērs:
«Он студент». «Она студентка», bet: «Он врач». «Она врач».

Vīriešu dzimtes lietvārdu galotnesSieviešu dzimtes lietvārdu galotnesNekatrās dzimtes lietvārdu galotnes
студент
музей
санаторий
студентка
песня
фамилия
окно
поле
здание
словарь тетрадь  
Svarīgi!
Lietvārdi, kas beidzas ar -ь (mīkstinājuma zīmi) var tikt lietoti gan vīriešu, gan sieviešu dzimtē. Šo lietvārdu dzimte ir jāiegaumē. 
Atšķirībā no latviešu valodas krievu valodā personu vietniekvārdus ОН и ОНА var lietot gan dzīvu būtņu, gan priekšmetu nosaukumu vietā: «Это Олег, он студент». «Это дом, он слева».
 
Uzrunājot ierēdņus un amatpersonas, piem., ārstu utt., krievu valodā krievu personas vārdam seko tēva vārds, kas ir atvasināts no šīs personas tēva vārda, piem.: Ирина Алексеевна Иванова vai Иван Сергеевич Петров.
Tēva vārda galotnes siev. dz. - -ВНА. vīr. dz. - -ВИЧ.