Uzsvaram krievu valodā ir liela nozīme, bet vienota likuma, kurai zilbei jābūt ar uzsvaru nav. Dažreiz uzsvars dažādās  vietās maina vārda nozīmi:
стОит - maksā и стоИт - stāv.
Apgūstot krievu valodu, uzmanīgi jāiegaumē katru vārdu, ieklausoties izrunā.
Rakstiski (ja ir nepieciešams) uzsvaru apzīmē ar mazo svītriņu virs burta.
Piemērs:
знак ударе́ния
Iegaumē: (tabulā izcelts burts ir zem uzsvara - šādi uzsvars ir apzīmēts, lai skolēniem atvieglotu darbu pie datora)
лунАmēness урОкnodarbība (mācību stunda)
лимОнcitrons слЕваpa kreisi
мАмаmammaспрАваpa labi
рАмаrāmisсУмкаsoma
онАviņaмнОгоdaudz
онИviņiтурИстtūrists
киОскkiosksзимАziema
головАgalvaлЕтоvasara
веснАpavasarisОсeньrudens