5.
martā
Diagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzsvaram krievu valodā ir liela nozīme, bet vienota likuma, kurai zilbei jābūt ar uzsvaru nav. Dažreiz uzsvars dažādās  vietās maina vārda nozīmi:
стОит - maksā и стоИт - stāv.
Apgūstot krievu valodu, uzmanīgi jāiegaumē katru vārdu, ieklausoties izrunā.
Rakstiski (ja ir nepieciešams) uzsvaru apzīmē ar mazo svītriņu virs burta.
Piemērs:
знак ударе́ния
Iegaumē: (tabulā izcelts burts ir zem uzsvara - šādi uzsvars ir apzīmēts, lai skolēniem atvieglotu darbu pie datora)
лунАmēness урОкnodarbība (mācību stunda)
лимОнcitrons слЕваpa kreisi
мАмаmammaспрАваpa labi
рАмаrāmisсУмкаsoma
онАviņaмнОгоdaudz
онИviņiтурИстtūrists
киОскkiosksзимАziema
головАgalvaлЕтоvasara
веснАpavasarisОсeньrudens