Teorija

Krievu valodas alfabēts
 

Burti

Burta nosaukums

Izruna

Līdzīga skaņa latviešu valodā

Drukātie

Rakstītie

А а

a.png

 

а

[а]

a

Б б

б.png

бэ

[b]

b

В в

в.png

вэ

[в]

v

Г г

г.png

гэ

[г]

g

Д д

д.png

дэ

[д]

d

Е е

е.png

е

[йе]

je

Ё ё

ё.png

ё

[йо]

jo

Ж ж

ж.png

жэ

[ж]

ž

З з

з.png

зэ

[з]

z

И и

и.png

и

[и]

i (kā vārdā „milzis”)

Й й

й.png

и краткое

(īsais и)

[й]

i (kā vārdā „vai”)

К к

k.png

ка

[к]

k

Л л

л.png

эл

[л]

l

М м

м.png

эм

[м]

m

Н н

н.png

эн

[н]

n

О о

o.png

о

[о]

o

П п

п.png

пэ

[п]

p

Р р

р.png

эр

[р]

r

С с

с.png

эс

[с]

s

Т т

т.png

тэ

[т]

t

У у

у.png

у

[у]

u

Ф ф

ф.png

эф

[ф]

f

Х х

x.png

ха

[х]

h

Ц ц

ц.png

цэ

[ц]

c

Ч ч

ч.png

чэ

[ч]

č

Ш ш

ш.png

ша

[ш]

š

Щ щ

щ.png

ща

[щ]

šķ (kā vārdā „šķīvis”)

ъ

ъ.png

cietā zīme

 

 

ы

ы.png

ы

[ы]

 

ь

ь.png

mīkstinājuma zīme

 

 

Э э

э.png

э

[э]

e

Ю ю

ю.png

ю

[йу] 

ju

Я я

я.png

я

[йа]

ja