22. maijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Числительные 1 10 (Skaitļa vārdi)
Pamata skaitļa vārdi nosauc priekšmetu skaitu un atbild uz jautājumu сколько?
Kārtas skaitļa vārdi norāda skaitīšanā iegūtu secību un atbild uz jautājumiem который?, которая?, которое?, которые?.
Количественные
числительные
Pamata skaitļa vārdi
Порядковые числиительные
Kārtas skaitļa vārdi
1–10
1–10
1 – один, одна, одно, одни1 – первый, первая, первое, первые
2 – два, две2 – второй (-ая, -ое, -ые)
3 – три3 – третий (-ья, -ье, -ьи)
4 – четыре4 – четвёртый (-ая, -ое, -ые)
5 – пять5 – пятый (-ая, -ое, -ые)
6 – шесть6 – шестой (-ая, -ое, -ые)
7 – семь7 – седьмой (-ая, -ое, -ые)
8 – восемь8 – восьмой (-ая, -ое, -ые)
9 – девять9 – девятый (-ая, -ое, -ые)
10 – десять10 – десятый (-ая, -ое, -ые)
1
Pamata skaitļa vārdi
один — одна — одно — одни
 
Kārtas skaitļa vārdi
первый — первая — первое — первые
2
два — две — второй (-ая, -ое, -ые)
3
три — третий (-ья, -ье, -ьи)
4
четыре — четвёртый (-ая, -ое, -ые)
5
пять — пятый (-ая, -ое, -ые)
6
шесть — шестой (-ая, -ое, -ые)
7
семь — седьмой (-ая, -ое, -ые)
8
восемь — восьмой (-ая, -ое, -ые)
9
девять — девятый (-ая, -ое, -ые)
10
десять — десятый (-ая, -ое, -ые)