Числительные 11–19
(Skaitļa vārdi)
Pamata skaitļa vārdi nosauc priekšmetu skaitu un atbild uz jautājumu сколько?
Kārtas skaitļa vārdi norāda skaitīšanā iegūtu secību un atbild uz jautājumiem который?, которая?, которое?, которые?.
Количественные
числительные
Pamata skaitļa vārdi
Порядковые числиительные
Kārtas skaitļa vārdi
11–19
11–19
11 – одиннадцать11 – одиннадцатый (-ая, -ое, -ые)
12 – двенадцать12 – двенадцатый (-ая, -ое, -ые)
13 – тринадцать13 – тринадцатый (-ья, -ье, -ьи)
14 – четырнадцать14 – четырнадцатый (-ая, -ое, -ые)
15 – пятнадцать15 – пятнадцатый (-ая, -ое, -ые)
16 – шестнадцать16 – шестнадцатый (-ая, -ое, -ые)
17 – семнадцать17 – семнадцатый (-ая, -ое, -ые)
18 – восемнадцать18 – восемнадцатый (-ая, -ое, -ые)
19 – девятнадцать19 – девятнадцатый (-ая, -ое, -ые)
  • Pamata skaitļa vārdi / Kārtas skaitļa vārdi
11
одиннадцать — одиннадцатый (-ая, -ое, -ые)
 
12
двенадцать — двенадцатый (-ая, -ое, -ые)
 
13
тринадцать — тринадцатый (-ья, -ье, -ьи)
 
14
четырнадцать — четырнадцатый (-ая, -ое, -ые)
 
15
пятнадцать — пятнадцатый (-ая, -ое, -ые)
 
16
шестнадцать — шестнадцатый (-ая, -ое, -ые)
 
17
семнадцать — семнадцатый (-ая, -ое, -ые)
 
18
восемнадцать — восемнадцатый (-ая, -ое, -ые)
 
19
девятнадцать — девятнадцатый (-ая, -ое, -ые)