28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. О падежах существительных I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. О падежах существительных II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Падежи (существительное) I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Падежи (существительное) II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Падежи (существительное) III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Падежи (существительное) IV

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Именительный падеж (Nominatīvs) I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Именительный падеж (Nominatīvs) II

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Родительный принадлежности (Ģenitīvs) I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
10. Родительный принадлежности (Ģenitīvs) II

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Родительный отсутствия (Ģenitīvs) I

Grūtības pakāpe: vidēja

8
12. Родительный отсутствия (Ģenitīvs) II

Grūtības pakāpe: vidēja

8
13. Р. п. (Ģenitīvs) в конструкции «Откуда?»

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Р. п. (Ģenitīvs) в конструкции «Сколько чего?»

Grūtības pakāpe: vidēja

6
15. Дательный падеж (Datīvs) I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
16. Дательный падеж (Datīvs) II

Grūtības pakāpe: vidēja

6
17. Дательный падеж (Datīvs) III

Grūtības pakāpe: vidēja

6
18. Винительный падеж (Akuzatīvs) направления

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Творительный падеж (Instrumentālis) I

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Падежи I

Grūtības pakāpe: zema

19
2. Падежи II

Grūtības pakāpe: vidēja

28

Materiāli skolotājiem