Īpašības vārda galotne var būt mīkstā vai cietā, atkarībā kāds līdzskanis ir pirms galotnes (mīksts vai ciets).
Piemērs:
ЗЕЛЁН(н)ЫЙ - cietā galotne,
ЗИМН(н')ИЙ - mīkstā galotne.
Svarīgi!
Pēc Г, К, Х nekad neraksta Ы.
Īpašības vārdu galotnes
132 teor 1.png
  
Названия падежей, вопросы, написание, склонение существительных
Krievu valodā ir seši locījumi (падежи), tiem ir atšķirīgi locījumu jautājumi, jautājot par dzīvām būtnēm un jautājot par dažādiem priekšmetiem, parādībām vai jēdzieniem.
300 teor.png
Lokāmos lietvārdus dala trīs deklinācijās, ņemot vērā to dzimti un locījumu galotnes vienskaitlī.
Deklinācija (склонение)
Galotnes, dzimte
Piemēri
I
, (sieviešu un vīriešu dzimte)
весна, песня, дедушка, дядя
II
nulles galotne (vīriešu dzimte)
, - nekatra dzimte
врач, дом, конь,
озеро, море
III
nulles galotne (sieviešu dzimte)
мать, ночь, тушь, любовь
 
I deklinācija
120 teor 1.png
 
II deklinācija
120 teor 2.png
  
III deklinācija
120 teor 3.png
 
Trešās deklinācijas lietvārdus мать, дочь loka īpaši:
120 teor 4.png