Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vietniekvārdu "мой, моя, моё, мои" un lietvārdu saskaņošana (Мой папа, моя мама и т.д.) Таблица примеров существительных разного рода в соответствии с формой местоимений МОЙ, МОЯ, МОЁ, МОИ.
2. Какой друг? Какая подруга? Знакомится с окончаниями прилагательных в соответствии с родом существительных
3. Lietvārdu un īpašības vārdu saskaņošana (piemēri) Примеры использования прилагательных для описания человека в контексте.
4. Konstrukcija "У тебя есть...", " У меня есть..." Знакомится с конструкцией " У тебя есть..." в контексте.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdu dzimte (ОН, ОНА, ОНО или ОНИ ?) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Согласует существительные с местоимениями ОН, ОНА, ОНО и ОНИ VS.3.3.1.1. VS.3.1.1.10. VS.6.3.1.4.
2. Чтение "Мои друзья" 3. izziņas līmenis augsta 2p. Читает, отвечает на вопросы по тексту
3. Vietniekvārdu "мой,моя, моё, мои" un lietvārdu saskaņošana. ( Мой папа, моя мама и т.д.) 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Определяет род существительных VS.3.3.1.1. VS.3.1.1.10. VS.6.3.1.4.
4. Īpašības vārdi cilvēka vai priekšmeta aprakstam (tulkošana - varianta izvēle I) 1. izziņas līmenis augsta 2p. Читает и выбирает соответствующий перевод (рус. - лат.) VS.3.3.1.1.
5. Īpašības vārdi cilvēka vai priekšmeta aprakstam (tulkošana - varianta izvēle II) 1. izziņas līmenis augsta 2p. Читает и выбирает соответствующий перевод (лат. - рус.) VS.3.3.1.1.
6. Īpašības vārdi cilvēka vai priekšmeta aprakstam (tulkošana I) 1. izziņas līmenis augsta 2p. Читает и записывпает соответствующий перевод (рус. - лат.) VS.3.3.1.1.
7. Īpašības vārdi cilvēka vai priekšmeta aprakstam (tulkošana II) 2. izziņas līmenis augsta 2p. Читает и записывает соответствующий перевод (лат. - рус.) VS.3.3.1.1.
8. Īpašības vārdu galotnes izvēle 1. izziņas līmenis augsta 2p. Выбирает окончание прилагательного и согласует с существительным. VS.3.3.1.1. , VS.3.1.1.1.
9. Īpašības vārdu galotnes papildināšana atbilstoši lietvārda formai 2. izziņas līmenis augsta 2p. Дописывает окончание прилагательного в соответствии с формой существительного. VS.3.3.1.1.
10. Konstrukcija "У тебя есть...", " У меня есть..." 2. izziņas līmenis augsta 2p. Распознаёт конструкцию " У тебя есть...", " У него есть...? " и др. в контексте. VS.3.3.1.1. , VS.3.1.1.1.
11. Konstrukcija "У тебя есть...", " У меня есть...". Диалог. 3. izziņas līmenis augsta 2p. Образует вопросы с конструкцией " У тебя есть..." VS.3.3.1.1. , VS.3.1.1.1.
12. Teksta papildināšana. Īpašības vārdu izvēle atbilstoši lietvārda formai 3. izziņas līmenis augsta 4p. Выбирает форму прилагательного, восстанавливает текст VS.3.3.1.1., VS.3.1.1.1.
13. Teksta papildināšana lietvārdu un īpašības vārdu saskaņošana) 3. izziņas līmenis augsta 4p. Дополняет текст прилагательными VS.3.3.1.1., VS.3.1.1.1.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vietniekvārdu "мой,моя, моё, мои" un lietvārdu saskaņošana. ( Мой папа, моя мама и т.д.) Citi vidēja 3p. Определяет род существительных VS.3.3.1.1. VS.3.1.1.10. VS.6.3.1.4.
2. Īpašības vārdi cilvēka vai priekšmeta aprakstam (tulkošana - varianta izvēle I) Citi augsta 2p. Читает и выбирает соответствующий перевод (рус. - лат.) VS.3.3.1.1.
3. Īpašības vārdu galotnes izvēle Citi augsta 2p. Выбирает окончание прилагательного и согласует с существительным. VS.3.3.1.1. , VS.3.1.1.1.
4. Konstrukcija "У тебя есть...", " У меня есть..." Citi augsta 2p. Распознаёт конструкцию " У тебя есть...", " У него есть...? " и др. в контексте. VS.3.3.1.1. , VS.3.1.1.1.
5. Teksta papildināšana. Īpašības vārdu izvēle atbilstoši lietvārda formai Citi augsta 4p. Выбирает форму прилагательного, восстанавливает текст VS.3.3.1.1., VS.3.1.1.1.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāds viņš ir? Kāda viņa ir? Kas viņam/ viņai pieder? Cilvēka apraksts. 00:00:00 augsta 27p. Лексика, грамматика (употребление предлогов), чтение.