Grūtības pakāpe:
1. Vietniekvārdu "мой,моя, моё, мои" un lietvārdu saskaņošana. ( Мой папа, моя мама и т.д.) 3p.
2. Īpašības vārdi cilvēka vai priekšmeta aprakstam (tulkošana - varianta izvēle I) 2p.
3. Īpašības vārdi cilvēka vai priekšmeta aprakstam (tulkošana - varianta izvēle II) 2p.
4. Īpašības vārdi cilvēka vai priekšmeta aprakstam (tulkošana I) 2p.
5. Īpašības vārdi cilvēka vai priekšmeta aprakstam (tulkošana II) 2p.
6. Īpašības vārdu galotnes izvēle 2p.
7. Īpašības vārdu galotnes papildināšana atbilstoši lietvārda formai 2p.
8. Konstrukcija "У тебя есть...", " У меня есть..." 2p.
9. Konstrukcija "У тебя есть...", " У меня есть...". Диалог. 2p.
10. Teksta papildināšana. Īpašības vārdu izvēle atbilstoši lietvārda formai 4p.
11. Teksta papildināšana lietvārdu un īpašības vārdu saskaņošana) 4p.