Lai aprakstītu cilvēku vai priekšmetu, izmanto īpašības vārdus!
Attēlā paradīts, kā veidojas īpašības vārdu formas nominatīvā.
Īpašības vārdiem dzimte, skaitlis un locījums saskaņojas ar lietvārda dzimti, skaitli un locījumu.
 
какой какая генексис.png
Piemērs:
Это моя мама. Она милая и хорошая. (Galotne - АЯ siev. dzimtē) Tā ir mana mamma. Viņa ir mīļa un laba.
Piemērs:
А это мой папа. Он спортивный, крепкий и молодой (Galotnes - ЫЙ/ ИЙ/ОЙ vīriešu dzimtē) Un tas ir mans tētis. Viņš ir atlētisks, spēcīgs un jauns.
мама и папа.png
 
Atsauce:
https://pixabay.com/ru