Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kompleksie savienojumi Kompleksie savienojumi, to klasifikācija, nosaukumu veidošana
3. Komplekso savienojumu iedalījums Komplekso savienojumu klasifikācija un galvenās klases
4. Komplekso savienojumu uzbūve Komplekso savienojumu saites veids un tās veidošanās mehānisms
5. Komplekso savienojumu reakcijas Komplekso savienojumu stabilitāte un noārdīšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Komplekso savienojumu nomenklatūra 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kompleksā savienojuma nosaukšana, zinot tā formulu
2. Kompleksie savienojumi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ligandu atpazīšana kompleksajos savienojumos
3. Kompleksie savienojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apskats par kompleksajiem savienojumiem, to nomenklatūru
4. Komplekso savienojumu iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Komplekso savienojumu klasifikācija
5. Komplekso savienojumu klases 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apskats par komplekso savienojumu galvenajām klasēm
6. Komplekso savienojumu uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Apskats par saišu veidošanos kompleksajos savienojumos
7. Komplekso savienojumu noārdīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apskats par komplekso savienojumu noārdīšanu
8. Komplekso savienojumu stabilitāte 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Apskats par komplekso savienojumu stabilitāti
9. Komplekso savienojumu reakcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Komplekso savienojumu noārdīšanas reakciju iespējamība, zinot šķīdības reizinājumu un nestabilitātes konstanti

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kompleksie savienojumi 00:00:00 vidēja 9 p. Tests par kompleksajiem savienojumiem, to iedalījumu, uzbūvi un reakcijām