Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kompleksie savienojumi Kompleksie savienojumi, to klasifikācija, nosaukumu veidošana
3. Komplekso savienojumu iedalījums Komplekso savienojumu klasifikācija un galvenās klases
4. Komplekso savienojumu uzbūve Komplekso savienojumu saites veids un tās veidošanās mehānisms
5. Komplekso savienojumu reakcijas Komplekso savienojumu stabilitāte un noārdīšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Komplekso savienojumu nomenklatūra 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kompleksā savienojuma nosaukšana, zinot tā formulu
2. Kompleksie savienojumi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ligandu atpazīšana kompleksajos savienojumos
3. Kompleksie savienojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apskats par kompleksajiem savienojumiem, to nomenklatūru
4. Komplekso savienojumu iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Komplekso savienojumu klasifikācija
5. Komplekso savienojumu klases 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apskats par komplekso savienojumu galvenajām klasēm
6. Komplekso savienojumu uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Apskats par saišu veidošanos kompleksajos savienojumos
7. Komplekso savienojumu noārdīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apskats par komplekso savienojumu noārdīšanu
8. Komplekso savienojumu stabilitāte 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Apskats par komplekso savienojumu stabilitāti
9. Komplekso savienojumu reakcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Komplekso savienojumu noārdīšanas reakciju iespējamība, zinot šķīdības reizinājumu un nestabilitātes konstanti

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kompleksie savienojumi 00:00:00 vidēja 9p. Tests par kompleksajiem savienojumiem, to iedalījumu, uzbūvi un reakcijām