Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Komplekso savienojumu nomenklatūra 2p.
2. Komplekso savienojumu uzbūve 4p.
3. Komplekso savienojumu klases 1p.
4. Komplekso savienojumu reakcijas 1p.
5. Komplekso savienojumu reakcijas 1p.