Uzdevumi

1. Komplekso savienojumu nomenklatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Kompleksie savienojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Kompleksie savienojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Komplekso savienojumu iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Komplekso savienojumu klases

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Komplekso savienojumu uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Komplekso savienojumu noārdīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Komplekso savienojumu stabilitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Komplekso savienojumu reakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kompleksie savienojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem