Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķīmijas pamatlikumi Ķīmijas galvenie pamatlikumi
2. Stehiometrija, formulu veidi, teorētiskais un praktiskais iznākums Stehiometrija, formulu veidi, teorētiskais un praktiskais iznākums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas pamatlikumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ķīmijas pamatlikumu pielietojums
2. Ķīmijas pamatlikumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ideālo gāzu likums
3. Ķīmijas pamatlikumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Avogadro likums
4. Ķīmijas pamatlikumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Gē-Lisaka likums
5. Stehiometrija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Stehiometriskie aprēķini
6. Formulu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Informācija, ko sevī ietver formulas
7. Formulu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Struktūrformulas
8. Relatīvais iznākums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teorētiskā un praktiskā iznākuma aprēķini
9. Stehiometrija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Stehiometriskie aprēķini

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums 00:00:00 vidēja 5 p. Tests par vidusskolas vielas atkārtojumu.
2. Atkārtojums 00:00:00 vidēja 2 p. Informācija, ko sniedz molekulformulas, empīriskās un struktūrformulas
3. Atkārtojums 00:00:00 vidēja 6 p. Ķīmijas pamatlikumi, teorētiskais un praktiskais iznākums, vielu stehiometrija