Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Ķīmijas pamatlikumi 1p.
2. Ķīmijas pamatlikumi 2p.
3. Stehiometrija 2p.
4. Relatīvais iznākums 1p.