Ķīmijas galvenie pamatlikumi un ideālo gāzu likumi
Reakcijas izejvielu masa ir vienāda ar reakcijas gala produktu masu.
Masas nezūdamības likums.
 
CaCO31moltoCCaO1mol+CO21mol100g56g+44g 100g  
Svarīgi!
Reakcijas gaitā masa neiet zudumā un nerodas no jauna.
Avogadro likums.
Dažādu gāzu vienādos tilpumos pie viena un tā paša spiediena un temperatūras ir vienāds molekulu skaits.
Jebkuras gāzes viens mols 61023molekulas normālos apstākļos (spiediens 1 atmosfēra, temperatūra 0oC) ieņem 22,4 l lielu tilpumu.
 
Boila-Mariota likums.
pV=const
Patstāvīgā temperatūrā gāzes ieņemtais tilpums ir apgriezti proporcionāls spiedienam.
 
Gē-Lisaka likums.
VT=const.
Konstantā spiedienā gāzes ieņemtais tilpums ir tieši proporcionāls gāzu absolūtajai temperatūrai.
 
Šarla likums. 
pT=const.
Konstantā tilpumā gāzes spiediens ir tieši proporcionāls gāzes absolūtajai temperatūrai.
  
Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums.
pV=nRT
Šajā vienādojumā R ir universālā gāzu konstante, kuras lielums ir 8,31J/(molK).