Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atšķirīgie līdzīgie. 1. uzdevums, 1. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 20 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām.
2. Atšķirīgie līdzīgie. 1. uzdevums, 2. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko vielu alotropiskajām formām.
3. Atšķirīgie līdzīgie. 1. uzdevums, 3. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par koeficientu izvietošanu ķīmiskajās reakcijās.
4. Šonakt mēs dedzināsim spridzināsim... 2. uzdevums. 4. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu empīriskās formulas aprēķināšanu.
5. Šonakt mēs dedzināsim spridzināsim... 2. uzdevums. 5. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu molmasas aprēķināšanu.
6. Šonakt mēs dedzināsim spridzināsim... 2. uzdevums. 6. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu molekulformulas aprēķināšanu.
7. Šonakt mēs dedzināsim spridzināsim... 2. uzdevums. 7. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu uzbūvi.
8. Šonakt mēs dedzināsim spridzināsim... 2. uzdevums. 8. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu uzbūvi.
9. Šonakt mēs dedzināsim spridzināsim... 2. uzdevums. 9. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi un izomēru veidošanos.
10. Šonakt mēs dedzināsim spridzināsim... 2. uzdevums. 10. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi un izomēru veidošanos.
11. Šonakt mēs dedzināsim spridzināsim... 2. uzdevums. 11. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu uzbūvi.
12. Šonakt mēs dedzināsim spridzināsim... 2. uzdevums. 12. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu nomenklatūru.
13. Ātrās reaģēšanas vienība. 3. uzdevums. 13. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko vielu triviālajiem nosaukumiem.
14. Ātrās reaģēšanas vienība. 3. uzdevums. 14. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām.
15. Ātrās reaģēšanas vienība. 3. uzdevums. 15. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielas ķīmiskās formulu atrašanu, ja ir zināma ķīmiskā elementa masas daļa savienojumā.
16. Ātrās reaģēšanas vienība. 3. uzdevums. 16. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielas ķīmiskās formulu atrašanu, ja ir zināma ķīmiskā elementa masas daļa savienojumā.
17. Ātrās reaģēšanas vienība. 3. uzdevums. 17. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par koeficientu izvietošanu ķīmiskajās reakcijās.
18. Ātrās reaģēšanas vienība. 3. uzdevums. 18. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju veidiem.
19. Ātrās reaģēšanas vienība. 3. uzdevums. 19. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi.
20. Ātrās reaģēšanas vienība. 3. uzdevums. 20. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām.
21. Ātrās reaģēšanas vienība. 3. uzdevums. 21. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko aprēķinu veikšanu balstoties uz ķīmisko reakciju vienādojumiem.
22. Minerālu ķīmija. 4. uzdevums. 22. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par oksidēšanās pakāpju noteikšanu ķīmiskajos savienojumos.
23. Minerālu ķīmija. 4. uzdevums. 23. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu nomenklatūru.
24. Minerālu ķīmija. 4. uzdevums. 24. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi.
25. Minerālu ķīmija. 4. uzdevums. 25. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi.
26. Minerālu ķīmija. 4. uzdevums. 26. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu molāro attiecību aprēķināšanu ķīmiskajos savienojumos.
27. Minerālu ķīmija. 4. uzdevums. 27. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi un iegūtajiem produktiem.
28. Minerālu ķīmija. 4. uzdevums. 28. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi un iegūtajiem produktiem.
29. Minerālu ķīmija. 4. uzdevums. 29. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu masas daļu aprēķināšanu, ja tas atrodas savienojumos.
30. Minerālu ķīmija. 4. uzdevums. 30. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi - oksidētāja noteikšanu.
31. Minerālu ķīmija. 4. uzdevums. 31. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi - reducētāja noteikšanu.
32. Minerālu ķīmija. 4. uzdevums. 32. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi.
33. Minerālu ķīmija. 4. uzdevums. 33. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi - oksidētāja noteikšanu.
34. Minerālu ķīmija. 4. uzdevums. 34. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi - reducētāja noteikšanu.
35. Minerālu ķīmija. 4. uzdevums. 35. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi.
36. Polimēra molekulas masas noteikšana. 5. uzdevums. 36. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par oksidētāja izvēli ķīmiskās reakcijas norisei.
37. Polimēra molekulas masas noteikšana. 5. uzdevums. 37. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par indikatora izvēli balstoties uz ķīmiskājā reakcijā iegūtajiem produktiem.
38. Polimēra molekulas masas noteikšana. 5. uzdevums. 38. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmiskā savienojuma molmasas aprēķināšanu balstoties uz ķīmiskajā analīzē iegūtajiem datiem.
39. Polimēra molekulas masas noteikšana. 5. uzdevums. 39. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par aprēķiniem, kas saistīti ar titrēšanu.
40. Polimēra molekulas masas noteikšana. 5. uzdevums. 40. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmiskā savienojuma molmasas aprēķināšanu.
41. Polimēra molekulas masas noteikšana. 5. uzdevums. 41. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmiskā savienojuma analīzē iegūtajiem datiem.
42. Polimēra molekulas masas noteikšana. 5. uzdevums. 42. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmiskā savienojuma analīzē iegūtajiem datiem.
43. Polimēra molekulas masas noteikšana. 5. uzdevums. 43. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmiskā savienojuma analīzē iegūtajiem datiem.
44. Polimēra molekulas masas noteikšana. 5. uzdevums. 44. jautājums. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmiskā savienojuma analīzē iegūtajiem datiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atšķirīgie līdzīgie 01:00:00 vidēja 26 p. Uzdevums "Atšķirīgie līdzīgie"
2. Šonakt mēs dedzināsim spridzināsim... 01:00:00 vidēja 20 p. Uzdevums "Šonakt mēs dedzināsim spridzināsim..."
3. Ātrās reaģēšanas vienība. 01:00:00 vidēja 29 p. Uzdevums "Ātrās reaģēšanas vienība."
4. Minerālu ķīmija 01:00:00 vidēja 30 p. Uzdevums "Minerālu ķīmija"
5. Polimēra molekulas masas noteikšana 01:00:00 vidēja 24 p. Uzdevums "Polimēra molekulas masas noteikšana"
6. Ķīmijas olimpiāde 12. klasei, 2019. gads 06:00:00 vidēja 129 p. Ķīmijas olimpiāde 12. klasei, 2019. gads