24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 1. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu atklāšanu
2. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 2. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu atomu uzbūvi.
3. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 3. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu atomu uzbūvi.
4. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 4. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu atomu uzbūvi.
5. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 5. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu fizikālajām īpašībām.
6. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 6. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu īpašībām.
7. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 7. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu oksidēšanās pakāpēm.
8. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 8. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu oksidēšanās pakāpēm savienojumos.
9. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 9. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par gāzveida vielas formulas atrašanu veicot aprēķinus, ja ir dots vielas blīvums.
10. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 10. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmiskajām saitēm molekulā.
11. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 11. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmiskajām saitēm molekulā.
12. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 12. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par koeficientu izvietošanu ķīmisko reakciju vienādojumos.
13. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 13. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi.
14. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 14. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par molekulu uzbūvi.
15. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 15. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par hidrolīzes produktu masas daļas aprēķinu.
16. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 16. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu oksidēšanos un reducēšanos.
17. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 17. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par pH vērtības aprēķināšanu.
18. Aprēķini, kāda ir vielas formula! 3. uzdevums 18. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vienkāršu vielu sastāvu.
19. Aprēķini, kāda ir vielas formula! 3. uzdevums 19. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu atrašanos dabā vienkāršu vielu formā.
20. Aprēķini, kāda ir vielas formula! 3. uzdevums 20. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi un iegūtajiem produktiem.
21. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 21. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par maisījumu vielas daudzuma aprēķinu.
22. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 22. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi un tās gaitā iegūtajiem produktiem.
23. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 23. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi un tās gaitā iegūtajiem produktiem.
24. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 24. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par masas daļas aprēķiniem, ja ir zināma maisījuma masa.
25. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 25. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par minerālu un iežu sastāvu.
26. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 26. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielas ķīmiskās formulu atrašanu, ja ir zināma ķīmiskā elementa masas daļa savienojumā.
27. Uzmini vielas! 5. uzdevums 27. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
28. Uzmini vielas! 5. uzdevums 28. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
29. Uzmini vielas! 5. uzdevums 29. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
30. Uzmini vielas! 5. uzdevums 30. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
31. Uzmini vielas! 5. uzdevums 31. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmisko elementu kaleidoskops 01:00:00 vidēja 20 p. Uzdevums "Ķīmisko elementu kaleidoskops"
2. Ceļojums vielu valstī 01:00:00 vidēja 23 p. Uzdevums "Ceļojums vielu valstī"
3. Aprēķini, kāda ir vielas formula! 01:00:00 vidēja 10 p. Uzdevums "Aprēķini, kāda ir vielas formula!"
4. Karbonātu daudzveidība 01:00:00 vidēja 15 p. Uzdevums "Karbonātu daudzveidība"
5. Uzmini vielas! 01:00:00 vidēja 11 p. Uzdevums "Uzmini vielas!"

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 10. klasei, 2019. gads 06:00:00 vidēja 79 p. Ķīmijas olimpiāde 10. klasei, 2019. gads