Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 1. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu atklāšanu
2. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 2. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu atomu uzbūvi.
3. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 3. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu atomu uzbūvi.
4. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 4. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu atomu uzbūvi.
5. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 5. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu fizikālajām īpašībām.
6. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 6. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu īpašībām.
7. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 7. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu oksidēšanās pakāpēm.
8. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 8. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu oksidēšanās pakāpēm savienojumos.
9. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 9. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par gāzveida vielas formulas atrašanu veicot aprēķinus, ja ir dots vielas blīvums.
10. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 10. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmiskajām saitēm molekulā.
11. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 11. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmiskajām saitēm molekulā.
12. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 12. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par koeficientu izvietošanu ķīmisko reakciju vienādojumos.
13. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 13. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi.
14. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 14. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par molekulu uzbūvi.
15. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 15. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par hidrolīzes produktu masas daļas aprēķinu.
16. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 16. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu oksidēšanos un reducēšanos.
17. Ceļojums vielu valstī. 2. uzdevums 17. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par pH vērtības aprēķināšanu.
18. Aprēķini, kāda ir vielas formula! 3. uzdevums 18. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vienkāršu vielu sastāvu.
19. Aprēķini, kāda ir vielas formula! 3. uzdevums 19. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu atrašanos dabā vienkāršu vielu formā.
20. Aprēķini, kāda ir vielas formula! 3. uzdevums 20. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 5p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi un iegūtajiem produktiem.
21. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 21. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par maisījumu vielas daudzuma aprēķinu.
22. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 22. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi un tās gaitā iegūtajiem produktiem.
23. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 23. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko reakciju norisi un tās gaitā iegūtajiem produktiem.
24. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 24. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par masas daļas aprēķiniem, ja ir zināma maisījuma masa.
25. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 25. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par minerālu un iežu sastāvu.
26. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 26. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielas ķīmiskās formulu atrašanu, ja ir zināma ķīmiskā elementa masas daļa savienojumā.
27. Uzmini vielas! 5. uzdevums 27. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
28. Uzmini vielas! 5. uzdevums 28. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
29. Uzmini vielas! 5. uzdevums 29. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
30. Uzmini vielas! 5. uzdevums 30. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
31. Uzmini vielas! 5. uzdevums 31. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmisko elementu kaleidoskops 01:00:00 vidēja 20p. Uzdevums "Ķīmisko elementu kaleidoskops"
2. Ceļojums vielu valstī 01:00:00 vidēja 23p. Uzdevums "Ceļojums vielu valstī"
3. Aprēķini, kāda ir vielas formula! 01:00:00 vidēja 10p. Uzdevums "Aprēķini, kāda ir vielas formula!"
4. Karbonātu daudzveidība 01:00:00 vidēja 15p. Uzdevums "Karbonātu daudzveidība"
5. Uzmini vielas! 01:00:00 vidēja 11p. Uzdevums "Uzmini vielas!"

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 10. klasei, 2019. gads 06:00:00 vidēja 79p. Ķīmijas olimpiāde 10. klasei, 2019. gads