Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

20p.
1. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 1. jautājums 2p.
2. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 2. jautājums 2p.
3. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 3. jautājums 2p.
4. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 4. jautājums 2p.
5. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 5. jautājums 2p.
6. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 6. jautājums 4p.
7. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 7. jautājums 4p.
8. Ķīmisko elementu kaleidoskops. 1. uzdevums 8. jautājums 2p.