Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 21. jautājums 2p.
2. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 22. jautājums 2p.
3. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 23. jautājums 1p.
4. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 24. jautājums 4p.
5. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 25. jautājums 2p.
6. Karbonātu daudzveidība. 4. uzdevums 26. jautājums 4p.