Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Neorganiskie savienojumi. 1. uzdevums, 1. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu periodisku tabulu.
2. Neorganiskie savienojumi. 1. uzdevums, 2. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielu sastāvu pierādīšanu.
3. Neorganiskie savienojumi. 1. uzdevums, 3. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par amonjaka ķīmiskām īpašībām.
4. Neorganiskie savienojumi. 1. uzdevums, 4. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām īpašībām.
5. Neorganiskie savienojumi. 1. uzdevums, 5. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par koeficientu noteikšanu reakcijas vienādojumā.
6. Neorganiskie savienojumi. 1. uzdevums, 6. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām īpašībām.
7. Neorganiskie savienojumi. 1. uzdevums, 7. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām.
8. Neorganiskie savienojumi. 1. uzdevums, 8. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām.
9. Neorganiskie savienojumi. 1. uzdevums, 9. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par sēra oksidēšanas pakāpēm savienojumos.
10. Šķīdinām, pēc tam eksperimentējam... 2. uzdevums, 10. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām. Prasmes aprēķināt masas daļu ūdenī uzšķīdušai sāls.
11. Šķīdinām, pēc tam eksperimentējam... 2. uzdevums, 11. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām. Prasmes aprēķināt masas daļu ūdenī izšķīdušai gāzei.
12. Šķīdinām, pēc tam eksperimentējam... 2. uzdevums, 12. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par amonjaka iegūšanas veidiem.
13. Šķīdinām, pēc tam eksperimentējam... 2. uzdevums, 13. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām. Prasmes veikt aprēķinus pēc reakcijas vienādojuma un izreaģējušās gāzes tilpuma aprēķināšanu.
14. Šķīdinām, pēc tam eksperimentējam... 2. uzdevums, 14. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām. Prasmes veikt aprēķinus pēc reakcijas vienādojuma un aprēķināt ūdens masas daļu šķīdumā.
15. Šķīdinām, pēc tam eksperimentējam... 2. uzdevums, 15. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par šķīduma molāras koncentrācijas aprēķināšanu.
16. Periodiskā tabula. 3. uzdevums, 16. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu periodisku tabulu.
17. Periodiskā tabula. 3. uzdevums, 17. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par rutēnija izotopiem.
18. Periodiskā tabula. 3. uzdevums, 18. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par radioaktīvu sabrukšanu.
19. Periodiskā tabula. 3. uzdevums, 19. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par izotopu sabrukšanu.
20. Periodiskā tabula. 3. uzdevums, 20. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām.
21. Periodiskā tabula. 3. uzdevums, 21. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par daļiņu nesapārotiem elektroniem.
22. Oksīdu parāde. 4. uzdevums, 22. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām. Prasmes veikt aprēķinus pēc reakcijas vienādojuma un noteikt nezināmu vielu pēc molmasas.
23. Oksīdu parāde. 4. uzdevums, 23. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielas daudzuma aprēķināšanu.
24. Oksīdu parāde. 4. uzdevums, 24. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām. Prasmes veikt aprēķinus pēc reakcijas vienādojuma un noteikt nezināmu vielu pēc molmasas.
25. Oksīdu parāde. 4. uzdevums, 25. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām. Prasmes veikt aprēķinus un noteikt nezināmu vielu pēc molmasas.
26. Oksīdu parāde. 4. uzdevums, 26. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām.
27. Kas ar ko? 5. uzdevums, 27. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Neorganiskie savienojumi 01:00:00 vidēja 13 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu uzbūvi un ķīmiskām īpašībām.
2. Šķīdinām, pēc tam eksperimentējam... 01:00:00 vidēja 13 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām, kā arī par šķīdumiem.
3. Periodiskā tabula 01:00:00 vidēja 8 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu izotopiem un to īpašībām.
4. Oksīdu parāde 01:00:00 vidēja 10 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu fizikālām un ķīmiskām īpašībām, kā arī prasmes veikt aprēķinus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 10. klasei, 2018. gads 06:00:00 vidēja 50 p.