Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Periodiskā tabula. 3. uzdevums, 16. jautājums 1p.
2. Periodiskā tabula. 3. uzdevums, 17. jautājums 1p.
3. Periodiskā tabula. 3. uzdevums, 18. jautājums 1p.
4. Periodiskā tabula. 3. uzdevums, 19. jautājums 2p.
5. Periodiskā tabula. 3. uzdevums, 20. jautājums 1p.
6. Periodiskā tabula. 3. uzdevums, 21. jautājums 2p.