24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vielas formulas aprēķināšana Skolēns apgūst prasmi noteikt vielas molekulāro formulu, ja zināms vielas sastāvā esošo elementu masas daļas (procentos).
2. Kristālhidrāta ķīmiskās formulas aprēķināšana Skolēns iegūst prasmi noteikt kristālhidrāta sastāvu, ja zināma tā sastāvā esošās bezūdens vielas masas daļa (procentos).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bināra savienojuma ķīmiskās formulas aprēķināšana 3. izziņas līmenis zema 3 p. Uzdevums pārbauda skolnieka zināšanas par masas daļām un nostiprina prasmi noteikt pareizu bināra savienojuma formulu, ja zināmas tā sastāvā esošo elementu masas daļas.
2. Savienojuma ķīmiskas formulas aprēķināšana 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzdevums pārbauda skolnieka zināšanas par masas daļām un nostiprina prasmi noteikt pareizo formulu trīs elementu savienojumam, ja zināmas sastāvā esošo elementu masas daļas.
3. Kristālhidrāta ķīmiskās formulas aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Uzdevums pārbauda skolnieka zināšanas par masas daļa un nostiprina prasmi noteikt kristālhidrāta pareizu ķīmisko formulu, ja ir zināma bezūdens vielas masas daļa.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Kristālhidrāta formula (2018) Citi vidēja 1 p. Skolēni nosaka kristālhidrāta formulu pēc vielas daudzuma.
2. 1. daļa. Kristālhidrāta formula (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni nosaka kristālhidrāta formulu, izmantojot dotos datus par kristālhidrāta sastāvā esošo vielu masām un molmasām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Treniņš par vielas ķīmiskās formulas aprēķināšanu 00:40:00 augsta 11 p. Dažāda tipa aprēķinu veikšana, lai noteikt vielas formulu daudzām ķīmisko savienojumu klasēm. Prasme veikt ķīmiskus aprēķinus.