Ķīmiskā formula apraksta gan vielas kvalitatīvo sastāvu (norāda, no kādiem elementiem sastāv viela), gan kvantitatīvo sastāvu (norāda, katra ķīmiskā elementa daudzumu vienā molā vielas). Līdz ar to indeksu attiecība atbilst savienojuma sastāvā esošo elementu daudzumu attiecībai. Tas kalpo par pamatu aprēķiniem nosakot vielas ķīmisko formulu.
 
Lai aprēķinātu elementa daudzumu, ir jāzin tā masa. Pieņemot, ka vielas masa ir \(100\) g, tad sastāvā esošo elementu masas skaitliski sakritīs ar to masas daļām, izteiktām procentos.
  
Piemērs:
Ja elementa \(A\) masas daļa savienojumā ir \(20\)%, tad \(100\) g savienojuma satur \(20\) g ķīmiskā elementa \(A\). 
 
Ja vielas sastāvā ir ķīmiskie elementi \(A\) un \(B\), savienojuma formulu vispārīgā veidā var pierakstīt šādi: AxBy,
kur x:y=nA:nB.
 
Turklāt nA=mAMA un nB=mBMB