Kristālhidrāti ir kristāliskas vielas, kuru sastāvā ir ūdens molekulas.
Kristālhidrāta formulu var iedomāties kā sastāvošu no divām daļām:
bezūdens viela \(A\) un ūdens AxH2O, kur \(x\) — koeficients, kas attiecas uz ūdens formulu.
 
Lai noteiktu kristālhidrāta formulu, jāatrod šī koeficienta skaitliskā vērtība.
 
Lai aprēķinātu bezūdens vielas daudzumu un ūdens daudzumu, jāzina to masas. Ja masa kristālhidrātam, kura formulu nepieciešamas noteikt, ir \(100\) g, tad tā sastāvā esošo komponentu masas būs skaitliski vienādas ar to masas daļām, izteiktām procentos.
 
Piemēram: ja \(A\) masas daļa savienojumā ir \(20\)%, tas nozīmē, ka \(100\) g savienojuma ietilpst \(20\) g šīs vielas.
 
Ja kristālhidrāta sastāvā ietilpst \(A\) un ūdens,
tā formulu vispārīgā veidā var pierakstīt kā AxH2O, kur 1:x=nA:nH2O.
Turklāt nA=mAMA un nH2O=mH2OMH2O