Iztvaicēšanu lieto vielas atdalīšanai no šķīdinātāja vai koncentrētu šķīdumu iegūšanai.
Karsēšanu veic līdz viršanas temperatūrai. Ietvaicēšanu izmanto termiski nestabilu vielu iegūšanai.
Svarīgi!
Iztvaicēšanu jeb ietvaicēšanu veic porcelāna bļodiņā vai vārglāzē.
Iztvaicēšanas princips:
YCUZD_170323_5026_34.svg
Piemērs:
Ietvaicējot var attīrīt vārāmo sāli no ūdens.
Organiskajā ķīmijā, lai atdalītu maisījumu no šķīdinātāja, izmanto rotācijas ietvaicētāju.
  
Rotācijas ietvaicētājā šķīdinātāju parasti atdala no maisījuma pazeminātā spiedienā — pazeminās šķīdinātāja viršanas temperatūra, un tas daudz vieglāk iztvaiko. Organiskie šķīdinātāji var viegli uzliesmot, tāpēc maisījums tiek karsēts ūdens vannā.
 
rotietvaicētājs.png
Attēlā: rotācijas ietvaicētājs.
 
Piemērs:
Šādi var atdalīt kofeīnu no acetona.