Filtrēšana ir attīrīšanas metode, ar kuru var atdalīt maisījumu, kurš sastāv no šķidras vielas un tajā esošiem mehāniskajiem piemaisījumiem.
Piemērs:
Māla un ūdens maisījums, smilšu un ūdens maisījums.
 
YCUZD170323502633.svg
Attēlā: filtrēšanas princips
 
Veicot filtrēšanu, jāievēro šādi noteikumi:
 1. Filtra lielumam jāatbilst nogulšņu daudzumam — jo mazāk nogulšņu, jo mazākam jābūt filtram un otrādi.
 2. Pirms nogulšņu pārnešanas uz filtra tās divas vai trīs reizes jāskalo pēc dekantēšanas metodes, bet pēc tam pilnīgi jāizskalo uz filtra.
 3. Filtra līmenim piltuvē jāatrodas zemāk par piltuves malām, bet nogulsnes drīkst aizņemt ne vairāk kā pusi no filtra.
 4. Strādājot ar smagām nogulsnēm, jālieto filtrēšanas konuss.
 5. Filtrējot ļoti sīkas nogulsnes, jālieto ļoti blīvi filtri (barīta filtri); ne katrs filtrpapīrs derīgs jebkuru nogulšņu filtrēšanai.
 6. Šķidrums uz filtra jālej tikai gar stikla nūjiņu, un šķidruma līmenim jāatrodas 3-5 mm zem filtra malas.
 7. Silts šķidrums filtrējas labāk.
 8. Mazgājot nogulsnes uz filtra, katru jauna ūdens vai cita šķidruma porciju pielej tikai tad, kad iepriekšējā porcija ir pilnīgi iztecējusi. Nogulsnes ieteicams mazgāt ar nelielām šķidruma porcijām.
 9. Filtrēšanu var paātrināt, pagarinot piltuves cauruli, lietojot pazeminātu spiedienu un Bihnera piltuvi.
 10. Salokot filtru, jāraugās, lai nesaplēstu tā virsotni. Filtram labi jāpiegulst piltuves malām, bet piltuves galam jāskaras pie vārglāzes sienas.
 11. Pirms filtrēšanas filtrs uz piltuves jāsamitrina ar filtrējamo šķidrumu; samitrināšanai jālieto tikai tīrs šķidrums.
 12. Filtrējot ugunsnedrošus šķidrumus, tuvumā nedrīkst at­rasties degoši degļi.
 13. Filtrējot pazeminātā spiedienā, jāraugās, lai kolbā neuzkrātos pārāk daudz filtrāta. Nedrīkst pieļaut, ka filtrāta līmenis sniedzas līdz atzarojumam, kas kolbu savieno ar vakuumsūkni.
 14. Sastādot ierīci filtrēšanai pazemināta spiedienā, starp kolbu un vakuumsūkni jāievieto drošības pudele.
 15. Strādājot ar presētā stikla filtriem, nedrīkst tos aizblīvēt, jo pēc tam filtrus vairs nevar izmazgāt. Presētā stikla filtrus ne­drīkst tīrīt ar sārmu šķīdumiem.
 
Atsauce:
http://kimijas-sk.lv/old/kimijas_skolotaja_profesija/kimijas_modula_macibu_prieksmeti/laboratorijas_darbu_tehnika/