Nostādināšana ir cietu vielu daļiņu atdalīšana no šķidruma, ļaujot tām nogulsnēties gravitācijas iedarbībā.
Cietu daļiņu nogulsnēšanos no suspensijām sauc arī par sedimentāciju.
Šķidruma mehānisku noliešanu no nogulsnēm sauc par dekantēšanu.
 
Nostādināšanu var paātrināt centrbēdzes spēka iedarbībā — tam paredzētas iekārtas sauc par centrifūgām, bet nostādināšanas procesu — par centrifugēšanu.
 
YCUZD_170323_5026_31.svg
Attēlā: centrifugēšanas iekārta.
 
Centrifugēšana (video angļu valodā)
 
Svarīgi!
Nostādinot var atdalīt arī divus šķidrumus, kuri nešķīst viens otrā (emulsijas).
Šķidrums ar mazāku blīvumu nostājas virs šķidruma, kuram ir lielāks blīvums, un tos var atdalīt ar dalāmās piltuves palīdzību.
 
ekstr.png
 
Šo metodi lieto, lai atdalītu šķidras vielas ar dažādiem blīvumiem.
 
Atsauce:
http://kimijas-sk.lv/old/kimijas_skolotaja_profesija/kimijas_modula_macibu_prieksmeti/laboratorijas_darbu_tehnika/
http://lv.wikipedia.org/wiki/Nost%C4%81din%C4%81%C5%A1ana
http://www.scientificinternational.co.in/silma/how-does-it-work.html