Kristalizācija - cietas vielas, kristālu, veidošanās šķīdumā, pazeminātā temperatūrā.
Kristalizēšana noris, veidojoties pārsātinātam šķīdumam. Ja kristalizējamās vielas šķīdība ir mazāka nekā piemaisījumvielu šķīdība, tad kristalizēšanās procesā noris arī attīrīšana. Piemaisījumvielas paliek galvenokārt šķīdumā, un kristālos to ir maz.
 
Kristalizēšanu var izdarīt porcelāna bļodiņā, apaļkolbā, vārglāzē. Pārsātinājumu panāk, šķīdumu ietvaicējot. Pēc atdzišanas noris vielas kristalizēšanās. Ja vielas šķīdība ir stipri atkarīga no temperatūras, pagatavo paaugstinātā temperatūrā piesātinātu šķīdumu, kuram atdziestot, viela kristalizējas.
 
Kristalizācija:
nogulsnespng.png
 
Svarīgi!
Ar magnētu no vielu maisījuma var atdalīt tikai dzelzs skaidas un cietus dzelzs savienojumus.
magneets.png
Attēlā: dzelzs skaidas pievelkas pie magnēta.
 
Atsauce:
http://kimijas-sk.lv/old/kimijas_skolotaja_profesija/kimijas_modula_macibu_prieksmeti/laboratorijas_darbu_tehnika/
http://gallery.hd.org/_exhibits/natural-science/_more2008/_more12/horseshoe-magnet-red-silver-iron-filings-highres-AHD.jpg