Bāzu ķīmiskās īpašības
1. Ūdenī šķīstošās bāzes
a)Ūdenī disociē
 
NaOHNa++OH
 
b)Maina indikatoru krāsu
 
   violets lakmuss kļūst zils
   bezkrāsains fenolftaleīns kļūst aveņsarkans 
   universālindikators kļūst zils
 
 
c)Reaģē ar skābēm, veidojās sāls un ūdens
Skābju reakcijas ar bāzēm sauc par neitralizācijas reakcijām !
 
NaOH+HClNaCl+H2OZn(OH)2+H2SO4ZnSO4+H2O
 
d) Reaģē ar skābajiem oksīdiem, rodas sāls un ūdens.
 
Ca(OH)2+CO2CaCO3+H2O
 
e)Sārmi reaģē ar amfotēriem oksīdiem un amfotēro oksīdu hidrātiem. Rodas sāļi
ar amfotēro hidroksīdu un oksīdu kausējumiem (bez ūdens)
 
ZnO+2KOHK2ZnO2+H2O
 
ar amfotēro hidroksīdu un oksīdu ūdens šķīdumiem
 
ZnO+2KOH+H2OK2[Zn(OH)4]Zn(OH)2+2KOHK2[Zn(OH)4]
 
f)Sārmi spēj reaģēt ar sāļu ūdens šķīdumiem, norisinās apmaiņas reakcija. 
Reakcija ir iespējama, ja rezultātā rodas nogulsnes, vājš elektrolīts vai arī gāzveida viela
2KOH+CuSO4Cu(OH)2+K2SO4Ca(OH)2+Na2CO3CaCO3+2NaOH
 
g) Mazšķīstošās bāzes karsējot sadalās
 
Ca(OH)2tCaO+H2O
 
2. Ūdenī nešķīstošās bāzes
a)Ūdenī nešķīstošās bāzes karsējot sadalās
Sudraba hidroksīds un dzīvsudraba(II) hidroksīds nepastāv, jo veidojoties uzreiz sadalās pat bez karsēšanas
 
Cu(OH)2tCuO+H2O
 
b)Ūdenī nešķīstošās bāzes spēj reaģēt ar skābēm. Rodas sāls un ūdens
 
Fe(OH)3+3HClFeCl3+3H2OFe(OH)2+H2SO4FeSO4+2H2O