Bāzu fizikālās īpašības un iegūšana
1. Fizikālās īpašības
   Bāzes ir cietas vielas ar dažādu šķīdību ūdenī, labi šķīst pirmās A grupas elementu hidroksīdi, vidēji labi 2 A grupas elementi, bet visi pārējie praktiski nešķīst vai šķīst ļoti slikti ūdenī.
   Bāzes ir dažādās krāsās. Lielākā daļa no tām ir baltas, bet ir daži izņēmumi, piemēram, vara hidroksīds Cu(OH)2, kas ir zils, bet dzelzs (III) hidroksīds Fe(OH)3 ir brūns.
 
2. Iegūšana
Ūdenī šķīstošo hidroksīdu iegūšana
a) Aktīvi metāli reaģē ar ūdeni, rodas metāla hidroksīds un ūdeņradis.
 
2Na+2H2O2NaOH+H2
 
b)Aktīvu metālu oksīdi reaģē ar ūdeni, rodas metāla hidroksīds.
 
Li2O+H2O2LiOH
 
c) elektrolizējot aktīvu metālu halogenīdus, rodas metāla hidroksīds.
 
Ūdenī nešķīstošo hidroksīdu iegūšana
 
a) Sāļiem reaģējot ar sārmiem, rodas nešķīstošs vai mazšķīstošs metāla hidroksīds un jauns sāls. Reakcija norisinās, ja rodas kaut viena nešķīstoša viela.
 
FeCl3+3NaOHFe(OH)3+3NaCl