Bāzes (hidroksīdi)
 
Par bāzēm sauc vielas, kuras sastāv no metāla, kas saistīts ar vienu vai vairākām hidroksilgrupām (OH).
 
1. Bāzes var iedalīt ūdenī šķīstošās un ūdenī nešķīstošās.
 
a) Ūdenī šķīstošās bāzes ir pirmās un otrās A grupas metālu hidroksīdi (pirmās A grupas hidroksīdus sauc arī par sārmiem), kā arī TlOH
Piemērs:
Ūdenī šķīstošās bāzes:
\(NaOH\) - Nātrija hidroksīds
\(KOH\) - Kālija hidroksīds
\(LiOH\) - Litija hidroksīds
\(Ca(OH)_2\) - Kalcija hidroksīds
 
b) Ūdenī nešķīstošās bāzes ir visu pārējo metālu hidroksīdi, izņemot TlOH, kas ir ūdenī šķīstošs.
Piemērs:
Ūdenī nešķīstošās bāzes:
\(Fe(OH)_3\) - Dzelzs (III) hidroksīds
\(Fe(OH)_2\) - Dzelzs (II) hidroksīds
\(Al(OH)_3\) - Alumīnija hidroksīds
\(Zn(OH)_2\) - Cinka hidroksīds
2.  Bāzes, šķīstot ūdenī, veido pozitīvi lādētu metāla jonu un negatīvi lādētu hidroksilgrupu.
  
NaOHNa++OH
 
3. Bāzes tāpat kā skābes maina indikatoru krāsu, bet atšķirība ir tajā, ka bāzes to maina savādākā krāsā nekā skābes.
Piemērs:
Ja universālindikators skābā vidē krāsojas sarkans, tad bāziskā vidē - zils.