Ūdeņraža eksponents jeb pH
 
pH ir skaitlis, kas raksturo ūdeņraža jonu koncentrāciju šķīdumā.
 
   Neitrālā vidē pH ir aptuveni 7, skābā vidē pH ir mazāks par 7, bet bāziskā vidē tas ir lielāks par 7.
  
   pH var noteikt dažādi, sākot ar indikatoru izmantošanu (universālindikators, zilais lakmuss, metiloranžs, fenolftaleīns), kā arī ar pH metru. Tā piemēram universālindikators skābā vidē kļūst sarkans, bet bāziskā zils un var noteikt aptuveno pH vērtību, bet lai noteiktu precīzas pH vērtības izmanto pH-metru.
 
   Pēc pH var aprēķināt vielu koncentrāciju, daudzumu šķīdumā un secināt vai vide ir skāba vai bāziska.
 
   Skāba vide (piemēram, dzērieni, kas satur skābes kā citronskābi vai citas organiskās skābes) var izraisīt zobu sairšanu, jo zobi sastāv no CaCO3, kas spēj izreaģēt ar skābi un tas veicina zobu sairšanu, kā arī skāba vide ietekmē kuņģa darbību - var rasties kuņģa čūla.
 
   Bāziska vide ir ziepēm un dažādiem mazgāšanas līdzekļiem. Bāziska vide spēj kairināt ādu un iznīcināt mikrobus.