Fizikālie lielumi
Nr.
Fizikālais lielums
Apzīmējums
Skaitliskā vērtība
Vienības
1
Vielas daudzums
n
-----------------
mol
2
Masa
m
-----------------
g, kg, mg, t...
3
Daļiņu skaits
N
-----------------
--------------
4
Daļiņu skaits molā
(Avogadro skaitlis)
N0(NA)
6,021023
--------------
5
Tilpums
V
---------------
L, ml....
6
Gāzveida vielas
 moltilpums
Vo(Vm)
22,4
l/mol
7
Blīvums
ρ
---------------
kg/m3,
g/ml....
8
Gāzveida vielas
relatīvais tilpums
d
---------------
-------------
9
Molmasa
M
--------------
g/mol
10
Vidējā gaisa
 molmasa
Mg
29
g/mol
11
Masas daļa
W
--------------
-------------
12
Tilpumdaļa
φ (fi)
--------------
-------------
13
Moldaļa
χ (ksi)
-------------
-------------
14
Koncentrācija
C
-------------
mol/l
15
Normāla temperatūra
t
0
°C - Celsija grādi
16
Normāla Temperatūra
T
273
K - Kelvini
17
Normāls spiediens
p
101.3
KPA - kilopaskāli
18
Normāls spiediens
p
760
Hg st. mm - dzīvsudraba stabiņa milimetri
19
Normāls spiediens
p
1
atm - atmosfēras