Fizikālie lielumu aprēķināšana
Vielas daudzums
Vielas daudzumu - n var aprēķināt pēc vairākām formulām:
n=mM
\(m\) - dotās vielas masa, \(g\)
\(M\) - dotās vielas molmasa, \(g/mol\)
n=NNo
\(N\) - daļiņu skaits
N0(NA) - daļiņu skaits molā
n=CV
\(C\) - dotās vielas koncentrācija, \(mol\)
\(V\) - dotās vielas tilpums, \(L\)
n=VVo
\(V\) - gāzveida vielas tilpums, \(L\)
\(V_o\) - gāzveida vielas moltilpums, \(L/mol\)
  
Masa, \(m\)
Masu var aprēķināt pēc formulas:
m=nM
\(n\) - vielas daudzums, \(mol\)
\(M\) - Vielas molmasa, \(g/mol\)
Molmasa \(M\), \(g/mol\)
Iegūst saskaitot visu elementu atommasas dotajā vielā.
MH2O=116+21=18g/mol
  
Blīvums ρ:
Aprēķina pēc formulas:
ρ=mV
\(m\)- vielas masa, \(g\)
\(V\) - šķīduma tilpums, \(L\)
  
Tilpuma \(V\) aprēķināšana
Tilpumu var aprēķināt pēc formulas:
V=nVo
\(n\) - vielas daudzums, \(mol\)
\(V_o\) - gāzveida vielas moltilpums, \(L/mol\)
  
Gāzveida vielas relatīvais blīvums \(d\)
Aprēķina pēc formulas:
 d=Md.gMg
\(Md.g\) - dotās gāzes molmasa, \(g/mol\)
\(Mg\) - gaisa vidējā molmasa \(29\ g/mol\).
Rezultāts parāda vienas gāzes blīvumu pret otru gāzi.
  
Masasdaļa \(W\)
Aprēķina pēc formulas:
W=mm šķ
\(m\) - dotās vielas masa, \(g\)
m šķ - šķīduma masa, \(g\)
  
Tilpumdaļa φ
Aprēķina pēc formulas:
 φ=VVkop100%
\(V\) - dotās vielas tilpums, \(L\)
\(V_{kop.}\) - kopīgais maisījuma tilpums, \(L\)
  
Moldaļa χ
Aprēķina pēc formulas:
χ=nnkop100%
\(n\) - vielas daudzums molos
n kop. - kopējais maisījuma daudzums molos
Rezultāts ataino vielas daudzu kopējā maisījumā
 
Koncentrācija \(C\)
Aprēķina pēc formulas:
C=nV
\(n\) - vielas daudzums, \(mol\)
\(V\) - vielas tilpums, \(L\)