Teorija

Fizikālie lielumu aprēķināšana
Vielas daudzums
Vielas daudzumu - n var aprēķināt pēc vairākām formulām:
n=mM
m - dotās vielas masa
M - dotās vielas molmasa
n=NNo
N- daļiņu skaits
N0(NA) - daļiņu skaits molā
n=CV
C - dotās vielas koncentrācija
V - dotās vielas tilpums
n=VVo
V - gāzveida vielas tilpums
Vo - gāzveida vielas moltilpums
  
Masa m
Masu m var aprēķināt pēc formulas:
m=nM
n- vielas daudzums
M- Vielas molmasa
  
Molmasa M
Iegūst saskaitot visu elementu atommasas dotajā vielā.
MH2O=116+21=18g/mol
  
Blīvums ρ:
Aprēķina pēc formulas:
ρ=mV
m- vielas masa
V - šķīduma tilpums
  
Tilpuma V aprēķināšana
Tilpumu var aprēķināt pēc formulas:
V=nVo
n- vielas daudzums
Vo - gāzveida vielas moltilpums
  
Gāzveida vielas relatīvais tilpums d
Aprēķina pēc formulas:
 d=Md.gMg
Md.g - dotās gāzes molmasa.
Mg - gaisa vidējā molmasa 29g/mol.
Rezultāts parāda vienas gāzes blīvumu pret otru gāzi.
  
Masasdaļa W
Aprēķina pēc formulas:
 
W=mm šķ
m - dotās vielas masa
 m šķ - šķīduma masa
  
Tilpumdaļa φ
Aprēķina pēc formulas:
 φ=VVkop100%
V - dotās vielas tilpums
Vkop. - kopīgais maisījuma tilpums
  
Moldaļa χ
Aprēķina pēc formulas:
χ=nnkop100%
n - vielas daudzums molos
n kop. - kopējais maisījuma daudzums molos
Rezultāts ataino vielas daudzu kopējā maisījumā
 
Koncentrācija C
Aprēķina pēc formulas:
C=nV
n - vielas daudzums molos
V - vielas tilpums