Lappuses parametru iestatīšana
Lappuses parametrus var iestatīt dialoglodziņā Page Setup (Lappuses iestatīšana), kuru atver lietotnē Word 2010 cilnes Page Layout (Lappuses izkārtojums) grupā Page Setup (Lappuses iestatīšana), izpildot klikšķi uz pogas pliesp.png ;
pagset.png
Cilnes Margin (Piemales) sadaļā Margins (Piemales) iestata malu lielums, bet sadaļā Orientation (Orientācija) iestata vertikālu novietojumu Portrait (Portrets) - lapas augstums ir lielāks par tās platumu; vai horizontālu novietojumu Landscape (Ainavorientācija) - lapas platums ir lielāks par tās augstumu.
 
logsPSv.png
 
Grupas Pages sarakstlodziņā Multiple pages var izvēlēties lappušu drukāšanas režīmu:
 
page.png
 
Grupā Preview var apskatīt režīma izvēles rezultātus.
 
Sarakstlodziņā Apply to norāda iestatīto parametru darbības robežas:

 
apply.png
 
Ja piespiež pogu default.png, tiek piedāvāta iespēja izvēlētos parametrus izmantot kā noklusējuma parametrus.
Atsauce:
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 12. - 13.lpp.
Informātika pamatskolai 3.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2010. 34-35.lpp.
Lappuses parametru izvēle, izmantojot dialoglodziņu Page Setup. http://informatika.liis.lv/default.aspx?tabid=9&id=1337